You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.cieplykacik.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.ciepłykacik.pl jest prowadzony przez firmę (zwaną dalej Sprzedawcą lub Sklepem):

Heating Systems sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 33/44, 02-495 Warszawa
NIP: 5222993582
REGON: 145953615

3. Adres do korespondencji: 

Heating Systems sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 33/44, 02-495 Warszawa
+48 796-899-211
e-mail: kontakt@cieplykacik.pl
 

4. Sklep działa na terenie Polski.

5. Zakup w sklepie internetowym www.cieplykacik.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. Zakupu w sklepie może dokonać konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz osoba nie posiadająca statusu konsumenta (przedsiębiorca).

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, oraz wprowadzania oraz ich wycofywania z oferty. 

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień oraz płatność

8. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie", a także poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

9. Minimalna kwota zamówienia wynosi 200 zł brutto.

10. Darmowy montaż zakupionego urządzenia obejmuje podłączenie go do istniejącej instalacji. Wykonanie instalacji oraz kotłowni jest usługą płatną.

11. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

12. Sklep dostarcza produkty tylko na terenie województw, które są wymienione podczas rejestracji. W przypadku złożenia zamówienia dotyczącego dostawy poza te województwa, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i zobowiązuje się poinformować o tym zamawiającego.

13. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia są realizowane w ciągu 14 dni od zaksięgowania płatności (z wyjątkiem towarów dostępnych na zamówienie) na koncie lub w terminie uzgodnionym z kupującym. 

14. Wysyłane pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

15. Ceną obowiązującą jest cena widoczna w momencie złożenia przez klienta zamówienia.

16. Sklep realizuje dostawę we własnym zakresie.

17. Sprzedawca przyjmuje płatność przelewem z góry lub gotówką przy odbiorze towaru (w miejscu dostawy).

18. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

19. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

21. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.cieplykacik.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

22. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. 

23. Sprzedawca dostarcza towar własnym transportem i nie ma innej możliwości odebrania towaru.

 

III. Serwis, reklamacje, zwrot towaru.

24. Reklamacje produktów dostarczonych z kartą gwarancyjną producenta powinny być kierowane w pierwszej kolejności do serwisu producenta.

25. Reklamacja bez dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) może zostać zakwestionowana przez Sprzedawcę.

26. Firma Heating Systems sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu działalności sieci serwisowej producenta produktu.

27. Konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

28. Towar ulega zwróceniu w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania, a kupujący ponosi koszty dostarczenia zwracanego towaru do siedziby firmy Heating Systems sp. z o.o. co powinno nastąpić niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o zwrocie.

29. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu towaru, jeśli warunki, o których mowa w pkt.26 nie zostaną spełnione.

30. W przypadku klientów nie posiadających statusu konsumenta, zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

IV. Rejestracja i ochrona danych osobowych, RODO.

31. Kupujący oświadcza, że dane podane podczas rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym.

32. Kupujący dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

33. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

34. Informacje na temat polityki prywatności sklepu oraz przepisów RODO znajdują się na stronie Polityka prywatności

 

IV. Postanowienia końcowe.

35. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

36. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza Kupującemu żadnych uprawnień, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia pierwszeństwo mają te przepisy.

37. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, informując o tym wszystkich zarejestrowanych użytkowników.


Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć